صفحه اصلی > شركت نفت خزر > مدیران و روسا  
مدیران و روسا

سمت : مديرعامل شركت نفت خزر

نام و نام خانوادگی :
علي اصولي
تحصیلات : دكتري مديريت استراتژيك
شماره تماس : 88722430
پست الکترونیکی : a.osuli@kepco.ir


سمت : مدير اکتشاف


نام و نام خانوادگی :
احمد شيرزادي
تحصیلات :
فوق لیسانس مهندسی نفت
شماره تماس : 88555876
پست الکترونیکی : a.shirzadi@kepco.ir


سمت : مدير برنامه ریزی


نام و نام خانوادگی :
نیکو السادات میرطاهری
تحصیلات : لیسانس ریاضی
شماره تماس : 88480358
پست الکترونیکی :
n.mirtaheri@kepco.ir


سمت : مدیر مهندسی و ساختمان

نام و نام خانوادگی :
مسعود پارسي
تحصیلات : 
فوق لیسانس ابزار دقيق الكترونيك
شماره تماس :88555880
پست الکترونیکی : m.parsi@kepco.ir


سمت : مدير منابع انساني

نام و نام خانوادگی : احسان رضايي نژاديان
تحصیلات : لیسانس مهندسي شيمي
شماره تماس :
88717679
پست الکترونیکی : e.rezaeinezhadian@kepco.ir


سمت : مدير امور مالي

نام و نام خانوادگی :
علي رضايي ن‍ژاد
تحصیلات : ليسانس حسابداري
شماره تماس : 88555877
پست الکترونیکی : a.rezaienejad@kepco.ir

سمت : مدير منطقه عملیاتی خزر

نام و نام خانوادگی :
محمد ترابي
تحصیلات :
لیسانس مهندسی مكانيك
شماره تماس : 01134622646
پست الکترونیکی : m.torabi@kepco.ir


سمت : سرپرست امور حقوقی و پيمان ها

نام و نام خانوادگی :
احمد عسگری پور
تحصیلات : 
فوق لیسانس حقوق بین الملل
شماره تماس : 88724254
پست الکترونیکی : 

سمت :
رئيس تداركات و امور كالا

نام و نام خانوادگی :
غلامرضا مقصودی
تحصیلات : لیسانس حسابداری
شماره تماس :
88709724
پست الکترونیکی :
g.maghsoodi@kepco.ir

 

سمت : سرپرست ايمني، محيط زيست و پدافند غير عامل

نام و نام خانوادگی :
 
امیرمسعود قاسمی
تحصیلات :  فوق لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای

شماره تماس : 88718661

پست الکترونیکی : 

 

سمت : رئيس فن آوري اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی :
طیبه خاکی
تحصیلات : لیسانس مهندسی کامپیوتر
شماره تماس : 88555875

پست الکترونیکی : t.khaki@kepco.ir

سمت : رئيس روابط عمومي

نام و نام خانوادگی :
مهدي ميرآخوري
تحصیلات :
فوق لیسانس علوم اجتماعي
شماره تماس : 88557854
پست الکترونیکی : m.mirakhori@kepco.irسمت : رئیس پژوهش، فناوری و امور بين الملل

نام و نام خانوادگی : رامین خود آفرین
تحصیلات : دکتری شیمی کاربردی
شماره تماس : 88107543
پست الکترونیکی : r.khodafarin@kepco.ir


سمت : رئيس حراست

نام و نام خانوادگی : امير شهرام شهبازخاني
تحصیلات : ليسانس آسيب شناسي اجتماعي
شماره تماس : 88557855
پست الکترونیکی :
a.shahbazkhani@kepco.ir