صفحه اصلي > شركت نفت خزر > مدیران و روسا  
مدیران و روسا

سمت : مدیرعامل شرکت نفت خزر

نام و نام خانوادگی :
 محسن دلاویز
تحصیلات : دکترای مدیریت بحران
شماره تماس : 
88722430
پست الکترونیکی : m.delaviz@kepco.ir 

سمت : مدير اکتشاف  

نام و نام خانوادگی :
 یوسف اعتمادی  
تحصیلات : لیسانس مهندسی نفت 
شماره تماس : 
88555876
پست الکترونیکی : y.etemadi@kepco.ir

 

 

سمت : مدير برنامه ریزی 

نام و نام خانوادگی :
 نیکو السادات میرطاهری

تحصیلات : لیسانس ریاضی 
شماره تماس :  
88480357 
پست الکترونیکی :
n.mirtaheri@kepco.ir

 
سمت : سرپرست مدیریت مهندسی و ساختمان 

نام و نام خانوادگی :
یوسف اعتمادی
تحصیلات : لیسانس مهندسی نفت
شماره تماس :
88555880 
پست الکترونیکی : y.etemadi@kepco.ir
سمت : سرپرست منابع انساني

نام و نام خانوادگی :
ندا آسايش جاويد
تحصیلات : فوق لیسانس مديريت آموزشي
شماره تماس :  
88717679 
پست الکترونیکی : n.asayesh@kepco.ir

سمت : مدير امور مالي   

نام و نام خانوادگی :
 حسين كاظمي منش   
تحصیلات : دکترای مدیریت 
شماره تماس :  
88555877 
پست الکترونیکی : h.kazemimanesh@kepco.irسمت : سرپرست منطقه عملیاتی خزر   

نام و نام خانوادگی :
 محمد ترابي 
تحصیلات : 
لیسانس مهندسی مكانيك
شماره تماس : 
01525522433
پست الکترونیکی : m.torabi@kepco.ir
سمت :  رئیس امور حقوقی و پيمان ها  

نام و نام خانوادگی :
 شهرام گوهرگانی 
تحصیلات :  فوق لیسانس تجارت بین الملل  
شماره تماس :
88107543
پست الکترونیکی : sh.gohargani@kepco.ir
سمت : رئيس تداركات و امور كالا 

نام و نام خانوادگی :
  غلامرضا مقصودی
تحصیلات : لیسانس حسابداری 
شماره تماس :
88709724
پست الکترونیکی :
g.maghsoodi@kepco.ir


 

سمت : رئيس ايمني ،محيط زيست و پدافند غير عامل 

نام و نام خانوادگی :
  عليرضا قاسمي نژاد  
تحصیلات : لیسانس مهندسی کامپیوتر 
شماره تماس :  
88718661 
پست الکترونیکی : a.ghaseminezhad@kepco.ir


 

سمت : رئيس فن آوري اطلاعات و ارتباطات 

نام و نام خانوادگی :
  طیبه خاکی
تحصیلات :  لیسانس مهندسی کامپیوتر
شماره تماس :  
88722430  
پست الکترونیکی : t.khaki@kepco.ir

 


 

سمت :  مسئول روابط عمومي

نام و نام خانوادگی :
  احسان رضايي نژاديان 
تحصیلات :  لیسانس مهندسی شیمی 
شماره تماس :  
88557854 
پست الکترونیکی : e.rezaeinezhadian@kepco.ir


 

سمت : رئیس پژوهش و فناوری و امور بین الملل 

نام و نام خانوادگی :
  رامین خود آفرین 
تحصیلات :  فوق لیسانس مهندسی شیمی 
شماره تماس : 
 88107543 
پست الکترونیکی : r.khodafarin@kepco.ir


 

سمت :  رئیس حراست

نام و نام خانوادگی :
  محمد رهبر 
تحصیلات :  لیسانس علوم سیاسی 
شماره تماس :  
88557855 
پست الکترونیکی : m.rahbar@kepco.ir